top of page

DO DOMU

Na Ukrainie jest ponad 150 000 budynków mieszkalnych uszkodzonych w wyniku wojny (według danych Kijowskiej Szkoły Ekonomicznej z marca 2023). Irpień to miasto pod Kijowem, które niezwykle ucierpiało podczas inwazji rosyjskiej, w okresie luty-kwiecień 2022 r.

W ciągu ostatniego roku wiele miejsc w Irpieniu zostało już uporządkowanych, infrastruktura zostaje odbudowywana. W najtrudniejszej sytuacji wciąż znajdują się mieszkańcy domów jednorodzinnych, którzy często stracili cały swój dobytek. Szczególnie że w tym czasie ponad jedna trzecia ludności straciła pracę, a w większości pozostałych przypadków pensja została zmniejszona.

P2915928.jpg

Celem projektu jest wsparcie lokalnych kościołów i organizacji w działaniach na rzecz pomocy ofiarom wojny w Ukrainie. Chcemy zapewnić pomoc finansową na odbudowę lub naprawę domów, które ucierpiały w wyniku konfliktu od lutego 2022 roku.            

Po ukończonych już pierwszych projektach pilotażowych jesteśmy zdeterminowani wesprzeć w ten sposób 100 rodzin, aby umożliwić im powrotu do domu.

P2926167.jpg

Jak to działa

W celu otrzymania dofinansowania na zakup niezbędnych materiałów i na prace budowlane, poszkodowane osoby mogą zwrócić się o pomoc do lokalnych partnerów w Ukrainie. Oceni on zakres wsparcia, jakie może zostać udzielone i ustali jego priorytetowość, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, rodzin oraz osób, które utraciły źródło dochodu. Zweryfikuje również zasadność i wagę zgłaszanych potrzeb ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji rodzinnej i finansowej poszkodowanych.

Po naszej stronie jest zapewnienie wsparcia finansowego dla tych działań. Co więcej, osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji mogą kwalifikować się do otrzymania niewielkiego domu modułowego.

Pomóżmy
rodzinom z Irpienia
wrócić do domu

P2915996.jpg
bottom of page