top of page
Kotwica 1

Modlitwa

Jesteśmy przekonani, że „Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego” (Jak. 5:16), a „[…] gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje […]” tam Pan jest pośród nich (Mt. 18:20). Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych i ufamy Mu w tym, że wysłuchuje naszych modlitw i nie chce naszej niedoli (Jer. 29:10-14).

DSC_5069.jpg
DSC_5057.jpg

O co się modlimy

1. Módlmy się o jedność kościoła w Ukrainie – aby pomagały sobie nawzajem i wspierały osoby potrzebujące.

2. Módlmy się, aby ewangelia była głoszona i aby ludzie na nią odpowiadali.

3. Módlmy się o bezpieczeństwo kierowców wyjeżdżających do Ukrainy przewożących pomoc humanitarną.

4. Módlmy się o siłę i zachętę dla lokalnych zborów i ich liderów.

5. Módlmy się o to, by kościoły były światłem w ciemności i by niosły nadzieję, radość i miłość, pomimo trudnych okoliczności.

bottom of page