top of page

Podstawa prawna

Baptystyczna Akcja Charytatywna:

  • jest kościelną organizacją prawną powołaną uchwałą Rady Związku Chrześcijan Baptystów w Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 5 października 2017 r.

  • posiada osobowość prawną nadaną Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Baptystycznej Akcji Dobroczynności (Dz. U. z 2019 r. poz. 38)

  • czynności na podstawie art. 21 i 22 ustawy z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku państwa do Związku Baptystów w RP (Dz. U. z 2015 r. poz. 169)

  • ma swoją siedzibę w Polsce, Warszawa przy ul. Waliców 25, kod pocztowy 00-865

  • został nadany przez polską administrację numerami: REGON 383907625 oraz NIP 527899425

Kotwica 1
bottom of page