top of page

Polityka prywatności

1. Administrator danych osobowych


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Baptystyczna Akcja Charytatywna z siedzibą przy ul. Waliców 25 w Warszawie, kod pocztowy 00-865.Może się Pani/Pan skontaktować z administratorem przez e-mail: dd@baptysci.pl.

2. Inspektor ochrony danych

 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego czyli do Inspektora Ochrony Danych Osobowych Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP.


Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Grażyna Sudzińska-Amroziewicz. Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych przez e-mail: ido@baptysci.pl.

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania


Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach kontaktowych. 

Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest udzielona w momencie ich przekazania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania powoduje niemożność zgłoszenia swojego kontaktu za pomocą witryny internetowej akcjabach.org

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych


Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5. Okres przechowywania danych osobowych


Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe maksymalnie do 12 miesięcy od wypełnienia formularza kontaktowego.

6. Odbiorcy danych


Pani/Pana dane osobowe będziemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tylko w przypadkach niezbędnych.

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych


Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
2) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
3) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego, lub realizacji zadania publicznego.
UWAGA: w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego można wnieść sprzeciw w dowolnym momencie bez względu na szczególną sytuację;
6) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
7) prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
8) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Prawo wycofania zgody


W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny. Osoby kontaktujące się z nami za pomocą witryny internetowej akcjabach.org podają dane osobowe w formularzu kontaktowym dobrowolnie, jest to jednak konieczne do kontaktu za pomocą formularza kontaktowego.

Potrzebujemy Twojego wsparcia już dziś!

bottom of page